Chémia » Aromatické uhľovodíky a ich deriváty

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chémia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z rôznych oblastí chémie. Chemické prvky, chemické zlúčeniny, názvoslovie, chemické roztoky, chemické reakcie, vitamíny, sacharidy, proteíny, lipidy, aminokyseliny, alkány, alkény, alkíny, ...

help
Molekula anilínu má jeden atóm vodíka na benzénovom jadre substituovaný:


Pomalé načítavanie otázok ?