Chémia » Názvoslovie anorganických zlúčenín

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chémia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z rôznych oblastí chémie. Chemické prvky, chemické zlúčeniny, názvoslovie, chemické roztoky, chemické reakcie, vitamíny, sacharidy, proteíny, lipidy, aminokyseliny, alkány, alkény, alkíny, ...

help
Cr(OH)3 je:


Pomalé načítavanie otázok ?