Chorvátsky jazyk » Bývanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chorvátsky jazyk » Bývanie

Chorvátska slovná zásoba z oblastí: bývanie, ubytovanie.

help
Schodisko:


Pomalé načítavanie otázok ?