Chorvátsky jazyk » Kalendár

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chorvátsky jazyk » Kalendár

Chorvátska slovná zásoba: kalendár, dni v týždni, názvy mesiacov po chorvátsky, ročné obdobia, časti dní.

help
Týždeň:


Pomalé načítavanie otázok ?