Chorvátsky jazyk » Nápisy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chorvátsky jazyk » Nápisy

Chorvátska slovná zásoba pre turistov a dovolenkárov: nápisy, informačné tabule, značky, príkazy, zákazy a upozorenia.

help
Kupanje zabranjeno po slovensky:


Pomalé načítavanie otázok ?