Chorvátsky jazyk » Počasie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chorvátsky jazyk » Počasie

Chorvátska slovná zásoba: počasie po chorvátsky.

help
Hmla:


Pomalé načítavanie otázok ?