Informatika » Číselné sústavy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Číselné sústavy

Pravidlá a prevody medzi jednotlivými číselnými sústavami a ich vlastnosti: desiatková sústava, binárna sústava, hexadecmálna sústava, dvojková sústava. V informatike sa často používajú rôzne číselné sústavy.

TIP IT slovník

help
Číslo 8 v binárnej sústave je


Pomalé načítavanie otázok ?