Matematika » Čísla - teória čísiel

Vybrať vedomostnú kategóriu » Matematika » Čísla - teória čísiel

Teória čísiel a číselných sústav: prvočísla, zložené čísla, celé čísla, prirodzené čísla, reálne čísla, racionálne čísla, imaginárne čísla, vlastnosti čísiel...

help
Iracionálne čísla sú:


Pomalé načítavanie otázok ?