Hudobná teória » Dejiny hudby » Úvod a praveká hudba

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Dejiny hudby » zvoliť podkategóriu

Dejiny hudby sú bohaté a rozmanité, začali sa písať už v praveku. Hudba dodnes predstavuje jednu z najvýznamnejších súčastí kultúry. Otestujte svoje vedomosti o histórii hudby!

help
Hudba vznikla v paleolite. Paleolit sa datuje:


Pomalé načítavanie otázok ?