Hudobná teória » Dejiny hudby » Stredoveká hudba

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Dejiny hudby » zvoliť podkategóriu

Dejiny hudby sú bohaté a rozmanité, začali sa písať už v praveku. Hudba dodnes predstavuje jednu z najvýznamnejších súčastí kultúry. Otestujte svoje vedomosti o histórii hudby!

help
Jednoduché zborové cirkevné spevy v stredoveku sa nazývali:


Pomalé načítavanie otázok ?