Autoškola » Dopravné značky - vodorovné

Vybrať vedomostnú kategóriu » Autoškola » Dopravné značky - vodorovné

Vodorovné dopravné značky: pozdĺžne čiary, priečne čiary, zvislé čiary, šípky, parkoviská, zastávky, nápisy na cestách a ďalšie vodorovné značenia na cestách.

help
Význam dopravného značenia:


Pomalé načítavanie otázok ?