Dejiny » 2. svetová vojna

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » 2. svetová vojna

Druhá svetová vojna: najvýznamnejšie udalosti z druhej svetovej vojny, bitky, vodcovia, významní generáli, formovanie Európy

help
Kedy prebehlo vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii?


Pomalé načítavanie otázok ?