Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z celého prehľadu vývoja filozofie. Hlavné časti filozofie, skúmanie existencia, myslenie a poznanie.

help
V období stredoveku sa z filozofie vyčlenili:


Pomalé načítavanie otázok ?