Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z celého prehľadu vývoja filozofie. Hlavné časti filozofie, skúmanie existencia, myslenie a poznanie.

help
Filozofický smer, ktorý uznáva Boha ako stvoriteľa sveta a zároveň ako toho, kto dal svetu zázraky a ďalej doň nezasahuje, sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?