Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Testové otázky z úvodných filozofických pojmov a definícií.

help
Slovo "filozofia" vzniklo z gréckych slov "phileo" a "sophia", pričom "sophia" znamená:


Pomalé načítavanie otázok ?