Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Testové otázky z úvodných filozofických pojmov a definícií.

help
Grécke slovo "theos" znamená:


Pomalé načítavanie otázok ?