Medicína a zdravie » Vyšetrovacie metódy » Fyzikálne vyšetrenie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Medicína a zdravie » Vyšetrovacie metódy » Fyzikálne vyšetrenie

Otestujte svoje vedomosti o základných fyzikálnych vyšetrovacích metódach, ktoré predstavujú bázu pri diagnostike väčšiny ochorení.

help
Nad zdravými, vzdušnými pľúcami je poklop:


Pomalé načítavanie otázok ?