Genetika » Molekulové základy genetiky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » zvoliť podkategóriu

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

help
Gény, ktoré obsahujú informáciu pre syntézu polypeptidového reťazca, sa nazývajú:


Pomalé načítavanie otázok ?