Genetika » Dedičnosť v populácii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » zvoliť podkategóriu

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

help
Početnosť dominantných homozygotov v populácii je 3,6.10-3. Aká je početnosť dominantnej alely?


Pomalé načítavanie otázok ?