Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » zvoliť podkategóriu

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

help
Sledujeme dedičnosť farby kvetu hrachu siateho pri monohybridizme s úplnou dominanciou. Dominantná alela je zodpovedná za červenú farbu kvetu, recesívna alela za bielu farbu kvetu. Rastlina s červeným kvetom má genotyp:


Pomalé načítavanie otázok ?