Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Otestujte si vedomosti o genetických zmenách pri delení buniek a rozmnožovaní organizmov.

help
Činitele vonkajšieho prostredia fenotyp kvantitatívnych znakov:


Pomalé načítavanie otázok ?