Genetika » Dedičnosť v populácii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Dedičnosť v populácii

Zákony dedičnosti v populácii organizmov. Testové otázky z oblasti dedičnosti v populácii.

help
Podľa Hardyho-Weinbergovho zákona platí:


Pomalé načítavanie otázok ?