Genetika » Molekulové základy genetiky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Molekulové základy genetiky

Testové otázky z oblasti DNA a nukleové kyseliny: testovanie vedomostí z nukleových kyselín.

help
Trojica nukleotidov v tRNA sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?