Genetika » Mutácie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Mutácie

Testové otázky o genetických mutáciách, ktoré postihujú genetickú informáciu. Príčiny a následky genetických mutácií.

help
Fakt, že genetický kód je degenerovaný, predstavuje čiastočnú ochranu pred zmenou primárnej štruktúry bielkovín pri:


Pomalé načítavanie otázok ?