Geografia » Európa - lokalizácia miest

Vybrať vedomostnú kategóriu » Geografia » zvoliť podkategóriu

Overte si svoje znalosti z oblasti politickej geografie - hlavné mestá a vlajky štátov sveta.

help
Ktoré mesto sa nenachádza v Rusku?


Pomalé načítavanie otázok ?
Baví vás geografia?
Navštívte online geografickú olympiádu
alebo geografia v digitálnej encyklopédii