Informatika » Hardware

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Hardware

Kvíz z oblasti hardvéru: popis hardvéru, funkcie ...

TIP IT slovník

help
Jedna inštrukcia sa vykoná na 3 kroky. Koľko krokov (najmenej) trvá vykonanie dvoch inštrukcií pri paralelnom spracovaní?


Pomalé načítavanie otázok ?