Informatika » Hardware - pamäť

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Hardware - pamäť

Otázky z rozdelenia pamätí a správa pamäti v počítačoch.

TIP IT slovník

help
Adresovacia technika, pri ktorej sa pamäť rozdelí na rovnaké úseky, s ktorými sa pracuje sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?