Informatika » Hardware - pamäť

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Hardware - pamäť

Otázky z rozdelenia pamätí a správa pamäti v počítačoch.

TIP IT slovník

help
Pamäť ROM slúži na:


Pomalé načítavanie otázok ?