Medicína a zdravie » História medicíny

Vybrať vedomostnú kategóriu » Medicína a zdravie » História medicíny

Tu nájdete otázky týkajúce sa hlavných predstaviteľov lekárskej vedy a ich najvýznamnejších objavov.

help
Objaviteľom aktívnej imunizácie je:


Pomalé načítavanie otázok ?