Hudobná teória » Dejiny hudby » Hudba v renesancii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Dejiny hudby » Hudba v renesancii

Otestujte svoje vedomosti o hudobných dielach a ich významných autoroch v období renesancie.

help
Jacob Obrecht je predstaviteľom:


Pomalé načítavanie otázok ?