Hudobná teória » Dejiny hudby » Hudba v renesancii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
John Dowland je predstaviteľom hudby vrcholnej renesancie:


Pomalé načítavanie otázok ?