Hudobná teória » Klaviatúra

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
Tón „ges“ na klaviatúre je zhodný s tónom:


Pomalé načítavanie otázok ?