Hudobná teória » Časový priebeh hudby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
Absolútne tempo hudobnej skladby určujeme:


Pomalé načítavanie otázok ?