Hudobná teória » Intervaly

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
Intervaly, ktoré určujeme sluchom, nazývame:


Pomalé načítavanie otázok ?