Hudobná teória » Klaviatúra

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
Koľko kompletných oktáv (t.j. obsahujúcich všetky tóny – klávesy) sa nachádza na štandardnej klaviatúre?


Pomalé načítavanie otázok ?