Hudobná teória » Základy akustiky v hudbe

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
Inštrumentácia je:


Pomalé načítavanie otázok ?