Hudobná teória » Stupnice

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
Medzi molové stupnice nepatrí:


Pomalé načítavanie otázok ?