Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » zvoliť podkategóriu

Informatika je veda, ktorá sa v súčasnosti veľmi rozširuje. Môžete si overiť vaše informatické znalosti z oblastí princípov informatiky, počítačov, internetu, hardvéru, počítačových sietí a mnoho ďalších informatických odvetví.

TIP IT slovník

help
Ktorá IP adresa sa nedá použiť pre počítač pri maske siete 255.255.255.248?


Pomalé načítavanie otázok ?