Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » zvoliť podkategóriu

Informatika je veda, ktorá sa v súčasnosti veľmi rozširuje. Môžete si overiť vaše informatické znalosti z oblastí princípov informatiky, počítačov, internetu, hardvéru, počítačových sietí a mnoho ďalších informatických odvetví.

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

help
Je možné nakonfigurovať IP adresu 192.168.1.193 v sieti 192.168.1.128/26 na počítač?


Pomalé načítavanie otázok ?