Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » zvoliť podkategóriu

Informatika je veda, ktorá sa v súčasnosti veľmi rozširuje. Môžete si overiť vaše informatické znalosti z oblastí princípov informatiky, počítačov, internetu, hardvéru, počítačových sietí a mnoho ďalších informatických odvetví.

TIP IT slovník

help
Aká je adresa siete, v ktorej je zariadenie s IP adresou 192.168.1.250/29 ?


Pomalé načítavanie otázok ?