Tvorba softvéru » Jazyk SQL - teória

Vybrať vedomostnú kategóriu » Tvorba softvéru » Jazyk SQL - teória

Základy jazyka SQL: štruktúrovaný dotazovací jazyk na prácu s databázou.

help
Ktorý príkaz patrí do jazyka DDL?


Pomalé načítavanie otázok ?