Tvorba softvéru » Jazyk SQL - teória

Vybrať vedomostnú kategóriu » Tvorba softvéru » Jazyk SQL - teória

Základy jazyka SQL: štruktúrovaný dotazovací jazyk na prácu s databázou.

help
Príkaz CREATE slúži na:


Pomalé načítavanie otázok ?