Literatúra » Klasicizmus na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Klasicizmus na Slovensku

Vyskúšajte si Vaše vedomosti z klasicistickej literatúry na Slovensku.

help
Autorom diela "Rozličné básne z Homéra, Ovídia, Horácia, Vergília" je:


Pomalé načítavanie otázok ?