Literatúra » Klasicizmus na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Klasicizmus na Slovensku

Vyskúšajte si Vaše vedomosti z klasicistickej literatúry na Slovensku.

help
Viera slovanských národov, vyvolaná víťazstvom ruskej armády nad Napoleonom, že ich v budúcnosti čaká významné postavenie medzi ostatnými európskymi národmi, sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?