Informatika » Počítače » Klávesové skratky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítače » Klávesové skratky

Najpoužívanejšie a najužitočnejšie klávesové skratky pre prácu s počítačom.

TIP IT slovník

help
Klávesová skratka CTRL + Z slúži na:


Pomalé načítavanie otázok ?