Hudobná teória » Klaviatúra

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Klaviatúra

Ako vyzerá klavír? Aké má klávesy? Otestujte svoje vedomosti o tomto klasickom hudobnom nástroji.

help
Posledná oktáva na klaviatúre je:


Pomalé načítavanie otázok ?