Literatúra » Klasicizmus vo svete

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » zvoliť podkategóriu

Kvízy z literatúry rozdelené podľa literárnych smerov, svetová literatúra, slovenská literatúra, najvýznamnejší literárni autori a diela.

help
Dej divadelnej hry „Lakomec“ sa odohráva v meste:


Pomalé načítavanie otázok ?