Literatúra » Realizmus na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Realizmus na Slovensku

Realizmus na Slovensku: najznámejší slovenskí autori z obdobia realizmu, literárne diela z obdobia realizmu a spoločenské podmienky Slovákov v období realizmu.

help
Ktorá postava v diele Hrdinovia vychvaľuje vojnu?


Pomalé načítavanie otázok ?