Matematika » Rovinné útvary - vlastnosti

Vybrať vedomostnú kategóriu » Matematika » zvoliť podkategóriu

Matematika v príkladoch. Rôzne kvízy z oblasti matematiky, logiky, čísiel, geometria, vzorce, rovnice, nerovnice, objemy, povrchy, obsahy, vlastnosti geometrických útvarov a telies a mnoho ďalšieho.

help
Súčet vnútorných uhlov v štvorci (v stupňoch) je:


Pomalé načítavanie otázok ?