Matematika » Rímske čísla

Vybrať vedomostnú kategóriu » Matematika » zvoliť podkategóriu

Matematika v príkladoch. Rôzne kvízy z oblasti matematiky, logiky, čísiel, geometria, vzorce, rovnice, nerovnice, objemy, povrchy, obsahy, vlastnosti geometrických útvarov a telies a mnoho ďalšieho.

help
Číslo 29 je v rímskej sústave:


Pomalé načítavanie otázok ?