Literatúra » Medzivojnová literatúra na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Medzivojnová literatúra na Slovensku

Literárni autori a diela z medzivojnovej literatúry na Slovensku. Vplyv prvej svetovej vojny na literatúru a spoločensko-historické podmienky na Slovensku počas vojny a po nej.

help
Kto je autorom diela Matka?


Pomalé načítavanie otázok ?