Chémia » Názvoslovie anorganických zlúčenín

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chémia » Názvoslovie anorganických zlúčenín

Pridaďovanie vzorcov zlúčenín k ich názvu a opačne. Kategória vhodná pre žiakov základných a stredných škôl.

help
Dichróman didraselný:


Pomalé načítavanie otázok ?