Chémia » Názvoslovie anorganických zlúčenín

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chémia » Názvoslovie anorganických zlúčenín

Pridaďovanie vzorcov zlúčenín k ich názvu a opačne. Kategória vhodná pre žiakov základných a stredných škôl.

help
HClO4 je:


Pomalé načítavanie otázok ?