Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla

Nemčina - čísla: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
99


Pomalé načítavanie otázok ?