Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Farby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Farby

Nemčina - farby: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Ružová


Pomalé načítavanie otázok ?