Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Jedlá

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Jedlá

Nemčina - jedlá: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Klobása


Pomalé načítavanie otázok ?