Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Kalendár

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Kalendár

Nemčina - kalendár: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Der Donnerstag po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?