Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Miesta

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Miesta

Nemčina - miesta: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Der Aufzug po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?