Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Množné čísla

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Množné čísla

Otázky týkajúce sa množných čísel nemeckého jazyka.

help
der Lutscher


Pomalé načítavanie otázok ?