Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Oblečenie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Oblečenie

Nemčina - oblečenie: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Topánky


Pomalé načítavanie otázok ?