Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Oblečenie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Oblečenie

Nemčina - oblečenie: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Der Rock po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?