Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Nemčina - počasie: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Das Nieseln po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?