Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Nemčina - počasie: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Kalt po slovenský


Pomalé načítavanie otázok ?