Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Rodina

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Rodina

Nemčina - rodina: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

help
Die Oma po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?