Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Upozornenia a nápisy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Upozornenia a nápisy

Upozornenia a nápisy - nemecké testy a kvízy: slovná zásoba pre pochopenie výstražných tabúľ, informačných textov a pod.

help
Pozor, schod!


Pomalé načítavanie otázok ?