Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Vlastnosti

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Vlastnosti

Vlastnosti - nemecké testy a kvízy: slovná zásoba z prídavných mien (vlastností)

help
dünn po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?