Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Zamestnanie a povolania

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Zamestnanie a povolania

Zamestnanie a povolania v Nemecku - nemecké testy a kvízy zo slovnej zásoby z oblasti povolaní a zamestnania.

help
Der Lehrer po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?