Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Otestujte svoje vedomosti z filozofie Immanuela Kanta, Francisa Bacona a iných.

help
Filozofický smer, ktorý uznáva Boha ako stvoriteľa sveta a zároveň ako toho, kto dal svetu zázraky a ďalej doň nezasahuje, sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?