Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Otestujte svoje vedomosti z filozofie Immanuela Kanta, Francisa Bacona a iných.

help
Vo svojom chápaní substancie bol Benedikt Spinoza:


Pomalé načítavanie otázok ?