Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Otestujte svoje vedomosti z filozofie Immanuela Kanta, Francisa Bacona a iných.

help
Dvojicu tvrdení "svet je konečný - svet je nekonečný" Immanuel Kant nazval:


Pomalé načítavanie otázok ?