Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Otestujte svoje vedomosti z filozofie Immanuela Kanta, Francisa Bacona a iných.

help
Ktorý z uvedených filozofov bol panteista?


Pomalé načítavanie otázok ?