Osobnosti » Latinské citáty

Vybrať vedomostnú kategóriu » Osobnosti » zvoliť podkategóriu

Otestujte svoje vedomosti o najznámejších osobnostiach sveta i našich slovenských osobností.

help
Žiadny zlý človek nie je šťastný a najmenj ten, ktorý niekoho kazí


Pomalé načítavanie otázok ?