Osobnosti » Kto bol... ?

Vybrať vedomostnú kategóriu » Osobnosti » zvoliť podkategóriu

Otestujte svoje vedomosti o najznámejších osobnostiach sveta i našich slovenských osobností.

help
Kto bol Fulgencio Batista?


Pomalé načítavanie otázok ?