Medicína a zdravie » Patologické stavy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Medicína a zdravie » Patologické stavy

Poznáte známe ochorenia, poruchy, ich názvy a pôvodcov?

help
Porucha schopnosti správne čítať sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?