Informatika » Počítačové siete » Sieťové zariadenia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítačové siete » zvoliť podkategóriu

Otázky z počítačových sietí: internet, komunikácia medzi počítačmi, počítačové siete a prenos dát medzi zariadeniami (mobily, notebooky, počítače).

TIP IT slovník

help
Prenosové média sú:


Pomalé načítavanie otázok ?