Informatika » Počítačové siete » Komunikácia v sieti

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítačové siete » zvoliť podkategóriu

Otázky z počítačových sietí: internet, komunikácia medzi počítačmi, počítačové siete a prenos dát medzi zariadeniami (mobily, notebooky, počítače).

TIP IT slovník

help
Ktorá adresa je fyzická?


Pomalé načítavanie otázok ?